ละร้านค้า

マップをクリックするとショップの情報が表示されます。

 • แฟชั่น สินค้าเบ็ดเตล็ด
 • คาเฟ่ ร้านอาหาร
 • ข้าวกล่องเบนโต สินค้าอาหาร
 • บริการ
 • ของฝาก
 • บันไดเลื่อนบันไดเลื่อน
 • ลิฟต์โดยสารลิฟต์โดยสาร
 • บันไดบันได
 • ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ
 • ตู้เอทีเอ็มตู้เอทีเอ็ม
 • ห้องน้ำห้องน้ำ
แฟชั่น สินค้าเบ็ดเตล็ดแฟชั่น สินค้าเบ็ดเตล็ด
คาเฟ่ ร้านอาหารคาเฟ่ ร้านอาหาร
ข้าวกล่องเบนโต สินค้าอาหารข้าวกล่องเบนโต สินค้าอาหาร
บริการบริการ
ของฝากของฝาก
ตู้เอทีเอ็มตู้เอทีเอ็ม