What’s Arde?

เกี่ยวกับ

Arde คืออะไร?

คือช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่อยู่บนชั้น 2 สถานีชินโอซาก้า จุดเชื่อมต่อไปยังคันไซซึ่งท่านสามารถขึ้นรถไฟชิงกันเซ็น รถไฟฟ้าทั่วไปของ JR และรถไฟฟ้าใต้ดินสายมิโดซึจิได้

ละร้านค้า

เกี่ยวกับอาร์เดฮิโรบะ
ที่นี่จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลาตามลำดับ

  • 八起庵
  • ローマ軒
  • 大阪新世界元祖串かつだるま
  • 皇蘭
  • ドトールコーヒーショップ
  • 551蓬莱
  • 卵と私
  • 龍旗信LEO

แนะนำบริการ

วิธีการชำระเงิน: ชำระด้วยเงินเยน

CREDIT CARD

เอทีเอ็ม/ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ/ตู้แลกเงินตราต่างประเทศ

แผนที่ชั้นและการเข้าถึง